Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Biłgoraju

      Co to jest?
Zadania Sekcji Higieny Komunalnej

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej, do zadań której  w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego należy w szczególności  nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska.

Zadania te Sekcja realizuje poprzez:

a)  nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia, w tym prowadzenie monitoringu jakości wody oraz nadzór nad urządzeniami do jej produkcji;

b)  nadzór sanitarny nad jakością wody w basenach kąpielowych, krytych pływalniach oraz nad   przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w tych obiektach;

c)  nadzór nad jakością wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz  nad przestrzeganiem wymagań higienicznych  i  zdrowotnych na ich terenie;

d)  nadzór nad przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiektach służby zdrowia, obiektach użyteczności publicznej, obiektach zamieszkania zbiorowego, w obiektach noclegowych oraz w obiektach rekreacji indywidualnej;

e)  nadzór  nad przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiektach służby zdrowia;

f)  nadzór sanitarny nad obiektami sportowymi;

g)  nadzór sanitarny nad obiektami i środkami transportu osobowego;

h)  nadzór sanitarny nad placami zabaw i piaskownicami;

i)  nadzór sanitarny nad cmentarzami, domami przedpogrzebowymi, transportem pogrzebowym oraz nadzór nad ekshumacjami

Zakres działalności sekcji obejmuje również:

a)  wydawanie opinii dotyczących organizacji imprez masowych oraz nadzór sanitarny nad tymi imprezami,

b)  wydawanie opinii dla gminnych regulaminów utrzymania porządku i czystości,

c)  wydawanie decyzji na ekshumację,

d)  wydawanie opinii zezwalających na sprowadzanie zwłok z zagranicy.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1751
Wprowadzony przez: Adam Łaba
Data opublikowania: 2012-04-17 11:58:33
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-03-15 14:34:59 Adam Łaba
2017-03-15 14:04:09 Adam Łaba
2017-03-15 14:03:40 Adam Łaba wyrównanie tekstu.
2017-03-15 14:00:41 Adam Łaba Zmiana zapisu zadań w sekcji.
2012-04-17 12:06:22 Adam Łaba Publikacja artykułu